• YARGI VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - 13/11/2010
 • YARGI VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

          Toplam Kalite yönetimi ; bir organizasyonun,  hedef kitlesinin  ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini ve bunlara  etki eden   personel ,işleyiş , süreçler ,nitelikler ve diğer unsurlarını  kendi görev ve vizyonunu tanımladıktan sonra ,kalite hedeflerini de  belirleyerek  hedef kitlesi odaklı olarak sürekli iyileştirme  ve geliştirmeyi hedef alarak uyguladığı eylemsel strateji planı ve uygulaması olarak tanımlanabilir.

       Ekonomik ve teknolojik  gelişmelere paralel olarak küreselleşme   ile birlikte yönetim anlayışında da değişim olmuştur.Bu kapsamda ülkemizde bilgi edinme yasasının temel dinamiğini oluşturduğu   e devlet uygulamasına geçiş süreci ile toplam kalite yönetiminde de aşama kat edilmiştir.

         Geçmiş yıllarda ileri bir öngörüyle yargı alanında kalite yönetim çalışmaları yapılmıştır.Bunlardan ticaret mahkemeleri nezdinde yapılan örnekler olduğu gibi geniş kapsamlı olarak yapılan ilk uygulamalardan biri Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kurmuş olduğu sistemdir.        "Adliye Yönetimine Destek Projesi" ile  , Aydın , Konya , Mardin , Manavgat , Rize adliyeleri    kalite artırıcı uygulamayı pilot uygulayıcı  sıfatıyla resmileştirmişlerdir .Vatandaşın müracaatı için hukuki bilgi verebilecek nitelikte ön büro , etkin yönlendirme ile ilgili birimlere kolay erişim , ancak ön bürolarda çözülemeyen  konularda yargıçlara ulaşım planlanmaktadır . Sistem vatandaşın broşür ve diğer dökümanlarla bilgilendirilmesini de içermektedir.Proje ile ,profesyonel yazı işleri ve idari işler müdürlerinin yetiştirilmesi de hedeflenerek   hakim savcıların idari işlerden nisbeten ayrılarak yargılama faaliyetlerini daha iyi koşullarda yürütmesi de amaçlanmaktadır .Hopa C.Başsavcılığı nezdinde de özgün olmakla birlikte aynı amaca yönelik  çalışmalar yürütülmektedir.  Diyarbakır Adliyesinde başlatılan SMS ile çağrı uygulamasını takiben Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın vatandaş odaklı anlayışla aktif hale getirdiği  4060 SMS bilgi sistemi ve  bilgi güvenliğine yönelik çalışmalar da aynı eksende değerlendirebilir. Pek çok yerde kürsüdeki hakim savcılar tarafından vatandaş odaklı anlayıştan hareketle bilinçli veya bilinçsiz sistematik veya gelişigüzel toplam kalite yönetimi temelini oluşturacak uygulamalar oluşturulmuştur.

      Katılımın artırılması ve örneklerin çoğalmasıyla  zaman içerisinde yargıda kalite yönetim sisteminin   daha bilinçli ve sistematik  olarak yerleşmesi ve  ilerlemesi sağlanabilecektir.

                                           Admin

                                                     19:45:21

                                                   2009-05-21

  Makale ve kose yazıları yazarlarımızın kişisel goruslerini icermektedir.


  5 Yorum - Yorum Yaz

  Duyuru Arşivi

 • YENİ MAKALE: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin İş Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Muhasebe Mesleğinde Etik Kurallar
 • ÜSKÜP / MAKEDONYA 'DA SUNULAN BİLDİRİMİZ YAYINLANDI (S.723-732)
 • YENİ MAKALEMİZ YAYINLANDI
 • SEÇİLMİŞ MAKALE
 • İş Yüküne Çözüm Olarak Savcılık Soruşturma Bürolarında Toplam Kalite Yönetimi
 • MAKALELER YENİLENDİ
 • 10. KİTABIMIZ
 • YENİ MAKALE - 2: İstihdam Odaklı Mesleki Eğitime Yönelik Sorunlar, Talep ve Beklentiler
 • YENİ KİTABIMIZ
 • İş Kanunları Kitabımızın 2. Baskısı Çıktı
 • YENİ MAKALE
 • İSG HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
 • PLOVDİV (BULGARİSTAN) ÜNİVERSİTESİNDE SUNULAN BİLDİRİLERİMİZ
 • YENİ MAKALE
 • YENİ KİTAP TANITIMI
 • AYIN KİTABI
 • YENİ KİTABIMIZ (ADLİYE BİNALARI VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ)
 • HENÜZ RESMİ GAZETEDE YAYINLANMAYAN İSG KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ
 • TÜRKİYE’DEKİ TARIM SEKTÖRÜNÜN SOSYAL GÜVENLİK SORUNLARINA AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM EKSENİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Teoman AKPINAR Doktora Tezi
 • YENİ YAYINLANAN KİTABIMIZ
 • YENİ KİTABIMIZ ( SON DEĞİŞİKLER İLE İŞ KANUNLARI )
 • ÇSGB, Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı
 • 176 SAYILI MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
 • İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİNDE YENİ DÖNEM (167 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ TAM METNİ)
 • ÇOK ÖNEMLİ TAVSİYELER İÇEREN KÖŞE YAZISI
 • VII.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİNDE SUNULAN BİLDİRİMİZİN TAM METNİ
 • KİTABIMIZIN 2. BASKISI YAYINLANDI
 • KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLİR?
 • YENİ KİTABIMIZ BASILDI
 • Muhasebe Derslerine Beşincisi Eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında Görevli Personelin Komisyonlar Arası Naklen Atamaları
 • Hakim ve Savcıların Şahsi Tabanca Alımına İlişkin Duyuru
 • Kendini Hakim Savcı ve Kolluk Personeli Olarak Tanıtan Dolandırıcılara Dikkat
 • KALEM YÖNETMELİĞİ
 • ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARI MÜFETTİŞ ELEŞTİRİLERİ
 • ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YETKİ VE GÖREVLERİ
 • EGITIM ILANI
 • KOLLUK Kuvvetlerinin yazışmalarında kullabilecekleri zip formatında hazırlanmıs program sitemizin dosyalar bolumune eklenmıstır.
 • YARGI VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 • YAŞAM BOYU ÜNİVERSİTE DÖNEMİ BAŞLIYOR
 • İNGİLİZCE KONULU BİLGİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMASI
 • Bilgisayar Ağları Konulu bilgi Ölçme Etinliği Eklendi
 • Kalite Yönetim Sistemi Bilgi Ölçme Değerlendirme Uygulaması
 • Kişisel Eğitim Çalışması
 • Elektronik İmza Konulu Bilgi Ölçme Değerlendirme Uygulaması
 • UYAP Konulu Bilgi Ölçme Değerlendirme Uygulaması
 • Yeni Çek Yasası Lehe-Aleyhe Değerlendirme Ek Karar Örnekleri
 • Yeni Çek Yasası İnfazda Tereddüt ,Karar, Döküman Örnekleri
 • Adli Kolluk Sorumluluarı Değerlendirme Raporu Örnek Form
 • Ayın Kitabı İnfaz Hukuku Kemal MECİT
 • Ayın Kitabı Bilinçli Kast Olası Taksir Dr.Cengiz APAYDIN
 • İstanbul Protokolü adli raporlar 2008 yılı yazışma örneği • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi1
  Bugün Toplam8
  Toplam Ziyaret625877
  Dava Dosyası Sorgulama
  KİTAP