Doç.Dr.Teoman AKPINAR Hakkında

Doç.Dr. Teoman AKPINAR Hakkında;

İzmir, 1967 doğumludur. Lisans eğitimini 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde bitirdikten sonra, Yüksek Lisans eğitimini, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk Ana Bilim Dalı'nda hazırladığı "Türk Vergi Hukukunda Kişilik Kavramı ve Kişiliğe İlişkin Sorunlar" isimli çalışması ile 1997 yılında tamamlamıştır. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi ana bilim dalında hazırladığı "Türkiye'de Tarım Sektörünün Sosyal Güvenlik Sorunlarına Avrupa Birliği ile Uyum Ekseninde Çözüm Önerileri" isimli çalışması ile 2008 yılında doktor unvanını almıştır. Halen, Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisidir. Çorlu serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi olup, Çorlu SMMMO Eğitim Koordinasyon Kuruluğu Başkanlığını da yürütmektedir.

Uzmanlık Alanları:

1. ü Muhasebe,

2. ü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,

3. ü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

4. ü İş Sağlığı ve Güvenliği,

5. ü Tarım Ekonomisi,

6. ü Toplam Kalite Yönetimidir.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makaleleri;

1-AKPINAR,T. Türkiye’de Çalışan Çocukların Hukuki ve Sosyal Konumu " NKU Papers on Social Science 06 /2010" 2010

2-AKPINAR,T. Avrupa Birliği Ekseninde Türkiye’de Tarım Sektöründe Sosyal Güvenlik ve Sorunları, NKU Papers on Social Science 01/09 2009

3-AKPINAR,T. Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik ve Türkiye, Lebib Yalkın, Mevzuat Dergisi, Ağustos 2005, Sayı 20 İstanbul.2005

4-AKPINAR,T. Geçici Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenliği. İSMMMO, Mali Çözüm,Yıl 14, Sayı:67,2004, İstanbul. 2004

5-AKPINAR,T; ÇAKMAKKAYA.,B.Y.; " İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü " ,Çalışma ve Toplum,2014/1; EBSCO (Uluslararası),INDEX-Copernicus (Uluslararası), Sociological Abstract ,ASOS INDEX (Ulusal) 2014

Kitapları:

Ø " İş Sağlığı ve İş Güvenliği ",

Ø " İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sınavlarına Hazırlık ",

Ø " Toplam Kalite Yönetimine Güncel Yaklaşım " ,

Ø " Adliyelerde Toplam kalite Yönetimi "

Dr.Teoman AKPINAR’ın yayınlanmış kitapları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam76
Toplam Ziyaret608879