• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

ADLİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

  

Adliyelerde Toplam Kalite Yönetimi 

 Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA (C.SAVCISI), Necat BATUR (C.SAVCISI),

DR.Teoman AKPINAR (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

 

Günümüz bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim sonucunda toplum da bilgi etra­fında örgütlenmiş durumdadır. Bilgi toplumunda sanayi toplumunda ön planda tutulan "maddi ürünlerin üretimi" yerine., "bilgi üretimi" önem kazanmıştır. Buna paralel olarak ekonomik ve teknolojik gelişmeler ile birlikte yönetim anlayışında da değişimler olmuştur. Bu kapsamda ülke­mizde bilgi edinme yasasının temel dinamiğini oluşturduğu e-devlet uygulamasına geçiş süreci ile toplamkalite yönetim anlayışında da aşama kat edilmiştir. 

Toplam Kalite yönetimi; bir organizasyonun, hedef kitlesinin ihtiyaçları doğrultusunda faa­liyetlerini ve bunlara etki eden personel, işleyiş, süreçler, nitelikler ve diğer unsurlarını kendi görev ve vizyonunu tanımladıktan sonra, kalite hedeflerini de belirleyerek hedef kitlesi odaklı olarak sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedef alarak uyguladığı eylemsel strateji planı ve uygu­laması olarak tanımlanabilir.

Geçmiş yıllarda ileri bir öngörüyle yargı alanında kalite yönetim çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan İstanbul ticaret mahkemeleri nezdinde yapılan örnekler olduğu gibi geniş kapsamlı olarak yapılan ilk uygulamalar Muş ve Hopa Cumhuriyet Başsavcılıklarının kurmuş oldukları sistemlerdir. Benzer yaklaşımla "Adliye Yönetimine Destek Projesi" ile de adliyeler kalite artırıcı uygulamalara geçmişlerdir. Vatandaşın müracaatı için hukuki bilgi verebilecek nitelikte ön büro, etkin yönlendirme ile ilgili birimlere kolay erişim, ancak ön bürolarda çözülemeyen konularda yargıçlara ulaşım planlanmaktadır. Sistem vatandaşın broşür ve diğer dokümanlarla bilgilendiril­mesini de içermektedir. Proje ile profesyonel yazı işleri ve idari işler müdürlerinin yetiştirilmesi de hedeflenerek hâkim savcıların idari işlerden nispeten ayrılarak yargılama faaliyetlerini daha iyi koşullarda yürütmesi de amaçlanmaktadır. Diyarbakır Adliyesinde başlatılan SMS ile çağrı uygu­lamasını takiben Adalet Bakanlığı Bilgi işlem Daire Başkanlığfnın vatandaş odaklı anlayışla aktif hale getirdiği 4060 SMS bilgi sistemi ve bilgi güvenliğine yönelik çalışmalar da aynı eksende değerlendirebilir.

Adliyelerin idari nitelikteki faaliyetleri yanında yargısal faaliyetlerinde de sürekli iyileştir­me,ölçme ve analiz tekniklerinin yoğun olarak kullanıldığı toplam kalite yönetimi uygulamalarının artarak uygulanması öngörülmektedir.

Pek çok yerde merkez ve kürsüdeki hâkim savcılar tarafından vatandaş odaklı anlayıştan hareketle bilinçli veya bilinçsiz sistematik veya gelişigüzel toplam kalite yönetimi temelini oluştu­racak uygulamalar oluşturulmuştur. Katılımın artırılması ve örneklerin çoğalmasıyla zaman içeri­sinde yargıda kalite yönetim sisteminin daha bilinçli ve sistematik olarak yerleşmesi ve ilerlemesi sağlanabilecektir. Kitap, anılan amacın gerçekleşmesi için yazarların toplam kalite yönetimi konusundaki tecrübelerini içerdiği gibi toplam kalite yönetimi alanında yapılan bilimsel çalışma­ları da kapsamaktadır.

 

Sayfa Sayısı : 162              Kitap Ölçüleri : 16x23 cm

Basım Yılı : 2014                ISBN NO : 978-605-5048-66-2

http://www.seckin.com.tr/browser/fa/654132198/title/baki-yigit-cakmakkaya.html

 

DUYURULAR
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam30
Toplam Ziyaret584130