• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

İDARİ YAPTIRIM KARARLARI

 ÖRNEK 1- EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA (ilk kez)

KABAHATA DAİR EVRAKI İNCELENDİ

   Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı kabahatlinin, olay tarihinde kolluk kuvvetlerince yapılan denetim sonucu ehliyetsiz araç kullandığı tüm evrak kapsamından anlaşıldığından,
   2918 sayılı yasanın 36. maddesinde ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik suç tutanağı düzenlenenler için hafif hapis ve hafif para cezası öngörüldüğü, 5349 sayılı yasanın 7. maddesi ile değişik 5252 sayılı yasanın 7 maddesi ile kanunlarda hafif hapis ve hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüştürüldüğü ve hafif hapis ve hafif para cezalarının birlikte öngörüldüğü hallerde hafif hapis cezasının esas alınacağı ve idari para cezasının hesaplanmasında 5237 sayılı TCK'nun 52. maddesi hükümleri uygulanacağı düzenlemiş olup, aynı madde ile idari para cezasına karar vermeye Cumhuriyet Savcısı yetkili kılınmış olmakla;
   2918 sayılı yasanın 36. maddesinde öngörülen 1 ay hafif hapis cezasının 5237 sayılı yasanın 52. maddesi dikkate alınarak takdiren alt sınırdan 30 gün x 20.-TL üzerinden idari para cezasına çevrilerek kabahatlinin 600-TL İDARİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Kabahatlinin verilen cezayı kesinleşmeden ve kanun yoluna başvurmadan önce ödemesi halinde 5326 sayılı kabahatler kanununun 17/6 maddesi uyarınca 3/4 'ünün TAHSİLİNE,
   5326 sayılı yasanın 17/3 maddesi uyarınca kararın kesinleşmesini müteakip 6183 sayılı yasa hükümlerine göre tahsil edilmek ve tahsil edildiğinde bildirilmek üzere kararın ........ Mal Müdürlüğüne gönderilmesine,
   5326 sayılı kabahatler kanununun 3. maddesi uyarınca tebliğ ve tefhimden itibaren 15 gün içerisinde Hopa Sulh Ceza Mahkemesine itirazı mümkün olmak üzere karar verildi. (tarih)

      


ÖRNEK 2-EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA (İKİNCİ KEZ)

KABAHATA DAİR EVRAKI İNCELENDİ

   Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı kabahatlinin olay tarihinde kolluk kuvvetlerince yapılan denetim sonucu ikinci kez ehliyetsiz araç kullandığı tüm evrak kapsamından anlaşıldığından,
   2918 sayılı yasanın 36. maddesinde ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik suç tutanağı düzenlenenler için hafif hapis ve hafif para cezası öngörüldüğü, 5349 sayılı yasanın 7. maddesi ile değişik 5252 sayılı yasanın 7 maddesi ile kanunlarda hafif hapis ve hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüştürüldüğü ve hafif hapis ve hafif para cezalarının birlikte öngörüldüğü hallerde hafif hapis cezasının esas alınacağı ve idari para cezasının hesaplanmasında 5237 sayılı TCK'nun 52. maddesi hükümleri uygulanacağı düzenlemiş olup, aynı madde ile idari para cezasına karar vermeye Cumhuriyet Savcısı yetkili kılınmış olmakla;
   2918 sayılı yasanın 36. maddesinde öngörülen 2 ay hafif hapis cezasının 5237 sayılı yasanın 52. maddesi dikkate alınarak takdiren alt sınırdan 60 gün x 20.-TL üzerinden idari para cezasına çevrilerek kabahatlinin 1.200-TL İDARİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
   Kabahatlinin verilen cezayı kesinleşmeden ve kanun yoluna başvurmadan önce ödemesi halinde 5326 sayılı kabahatler kanununun 17/6 maddesi uyarınca 3/4 'ünün TAHSİLİNE,
   5326 sayılı yasanın 17/3 maddesi uyarınca kararın kesinleşmesini müteakip    6183 sayılı yasa hükümlerine göre tahsil edilmek ve tahsil edildiğinde bildirilmek üzere kararın........Mal Müdürlüğüne gönderilmesine,
   5326 sayılı kabahatler kanununun 3. maddesi uyarınca tebliğ ve tefhimden itibaren 15 gün içerisinde ...... Sulh Ceza Mahkemesine itirazı mümkün olmak üzere karar verildi.


ÖRNEK 3- YETERSİZ EHLİYET İLE ARAÇ KULLANMA (İLK KEZ)

KABAHATA DAİR EVRAKI İNCELENDİ

   Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı kabahatlinin olay tarihinde kolluk kuvvetlerince yapılan denetim sonucu yetersiz ehliyetle araç kullandığı tüm evrak kapsamından anlaşıldığından,
   2918 sayılı yasanın 36. maddesi ikinci ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik suç tutanağı düzenlenenler için hafif hapis ve hafif para cezası öngörüldüğü, 5349 sayılı yasanın 7. maddesi ile değişik 5252 sayılı yasanın 7 maddesi ile kanunlarda hafif hapis ve hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüştürüldüğü ve hafif hapis ve hafif para cezalarının birlikte öngörüldüğü hallerde hafif hapis cezasının esas alınacağı ve idari para cezasının hesaplanmasında 5237 sayılı TCK'nun 52. maddesi hükümleri uygulanacağı düzenlemiş olup, aynı madde ile idari para cezasına karar vermeye Cumhuriyet Savcısı yetkili kılınmış olmakla,
   2918 sayılı yasanın 36. maddesinde öngörülen 2 ay hafif hapis cezasının 5237 sayılı yasanın 52. maddesi dikkate alınarak takdiren alt sınırdan 30 gün x 20.-TL üzerinden idari para cezasına çevrilerek kabahatlinin 600-TL İDARİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Kabahatlinin verilen cezayı kesinleşmeden ve kanun yoluna başvurmadan önce ödemesi halinde 5326 sayılı kabahatler kanununun 17/6 maddesi uyarınca 3/4 'ünün TAHSİLİNE,
   5326 sayılı yasanın 17/3 maddesi uyarınca kararın kesinleşmesini müteakip 6183 sayılı yasa hükümlerine göre tahsil edilmek ve tahsil edildiğinde bildirilmek üzere kararın ....... Mal Müdürlüğüne gönderilmesine,
   5326 sayılı kabahatler kanununun 3. maddesi uyarınca tebliğ ve tefhimden itibaren 15 gün içerisinde ......... Sulh Ceza Mahkemesine itirazı mümkün olmak üzere karar verildi. (TARİH)

 


ÖRNEK -4 YETERSİZ EHLİYET İLE ARAÇ KULLANMA( İKİNCİ KEZ)

KABAHATA DAİR EVRAKI İNCELENDİ

   Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı kabahatlinin, olay tarihinde kolluk kuvvetlerince yapılan denetim sonucu yetersiz ehliyetle ikinci kez araç kullandığı tüm evrak kapsamından anlaşıldığından,
   2918 sayılı yasanın 36. maddesi ikinci ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik suç tutanağı düzenlenenler için hafif hapis ve hafif para cezası öngörüldüğü, 5349 sayılı yasanın 7. maddesi ile değişik 5252 sayılı yasanın 7 maddesi ile kanunlarda hafif hapis ve hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımların idari para cezasına dönüştürüldüğü ve hafif hapis ve hafif para cezalarının birlikte öngörüldüğü hallerde hafif hapis cezasının esas alınacağı ve idari para cezasının hesaplanmasında 5237 sayılı TCK'nun 52. maddesi hükümleri uygulanacağı düzenlemiş olup, aynı madde ile idari para cezasına karar vermeye Cumhuriyet Savcısı yetkili kılınmış olmakla,
   2918 sayılı yasanın 36. maddesinde öngörülen 2 ay hafif hapis cezasının 5237 sayılı yasanın 52. maddesi dikkate alınarak takdiren alt sınırdan 60 gün x 20.-TL üzerinden idari para cezasına çevrilerek kabahatlinin 1.200-TL İDARİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Kabahatlinin verilen cezayı kesinleşmeden ve kanun yoluna başvurmadan önce ödemesi halinde 5326 sayılı kabahatler kanununun 17/6 maddesi uyarınca 3/4 'ünün TAHSİLİNE,
   5326 sayılı yasanın 17/3 maddesi uyarınca kararın kesinleşmesini müteakip 6183 sayılı yasa hükümlerine göre tahsil edilmek ve tahsil edildiğinde bildirilmek üzere kararın Hopa Mal Müdürlüğüne gönderilmesine,
   5326 sayılı kabahatler kanununun 3. maddesi uyarınca tebliğ ve tefhimden itibaren 15 gün içerisinde .... Sulh Ceza Mahkemesine itirazı mümkün olmak üzere karar verildi.(TARİH)


ÖRNEK 5-  5067 S.Y. 3-11 e göre idari yaptırım kararı

HAZIRLIK EVRAKI İNCELENDİ
 
 Yukarıda açık kimlik bilgileri yer alan şüphelilerin iştirak halinde ithali Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca verilecek izne ve labaratuvar tahliline tabi olan "vanilin, etil vanilin ve selenyum" maddelerini aldatıcı davranışlarla yurda ithal ettikleri 2008/1260 nolu soruşturma evrakından anlaşılmakla; 
     a) Her bir şüphelinin 5607 Sayılı Yasanın 3/11 ve Kabahatler Kanununun 14/1. maddesi gereğince eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı olan 24,88 TL idari para cezası ile ayrı ayırı cezalandırılmalarına, 
    b) Verilen idari para cezasının 5607 Sayılı Yasanın 4/2. maddesi gereğince yarı oranında arttırılarak her bir şüphelinin sonuç olarak 37,32 TL idari para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına, 
    c) İdari yaptırım kararının şüphelilere ayrı ayrı tebliğine, 
    d) Karar kesinleştiğinde, 6183 Sayılı yasa hükümlerine göre şüphelilerden ayrı ayrı tahsili için Hopa Vergi Dairesi Müdürlüğüne gönderilmesine,
    e) Şüphelilerin idari para cezasına rıza göstermesi halinde Kabahatler Kanununun 17/6 maddesi gereğince idari para cezasına kanun yoluna başvurmadan önce ödediği takdirde idari para cezasını Kabahatler Kanununun 17/6 maddesi gereğince 4/3'ünün tahsiline,
    Dair ilgili kararın şüphelilere tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ...... Sulh Ceza Mahkemesine 5326 Sayılı Yasanın 25 maddesi gereğince başvuru yolu açık olmak üzere 5326 Sayılı Yasanın 25 ve devamı maddeleri gereğince karar verildi.(tarih)ÖRNEK 6- İDARİ YAPTIRIM KARARI PASAPORT KANUNU 35. Maddesi

KABAHATA DAİR EVRAKI İNCELENDİ


   Yukarıda açık kimliği ve açık adresi yazılı şahsın, üzerinde .... yetkili makamlarınca verilmiş .... seri numaralı pasaportu üzerinde bulunduğu halde polis kontrolü yaptırmadan illegal yollardan Türkiye’ye girdiği, şüphelinin 5682 Sayılı Yasanın 35 maddesine muhalefet ettiği kabahat evrakı kapsamından anlaşılmıştır.
   5682 Sayılı Yasanın 35. maddesi "Bakanlar Kurulunca tayin olunan mahallerden başka yerlerden Türkiye'ye giren veya Türkiye'den çıkanlar, usulüne uygun pasaport veya vesika taşısalar bile 125 Liradan 250 Liraya kadar hafif para veya bir aydan 6 aya kadar hafif hapis cezasiyle veya her ikisiyle cezalandırılırlar." hükmünü içermektedir. 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren, 5349 Sayılı Yasa ile değişik 5252 S.Y.'nın 7. maddesi ile hafif hapis cezaları ve hafif para cezaları idari para cezasına dönüştürülmüştür. Aynı maddenin ikinci fıkrası ile "hafif hapis cezası" ile "hafif para cezası"nın seçimlik olarak veya birlikte öngörüldüğü hallerde, idari para cezası yaptırımının belirlenmesinde "hafif hapis cezası" esas alınacağı belirtilmiştir.  Yine aynı maddenin birinci fıkrasında adli para cezasının hesaplanmasında TCK- 52. maddesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
Bu durum karşısında aşağıdaki şekilde  karar vermek gerekmiştir.
Karar:
   1- Yukarıda açık kimlik bilgileri yer alan kabahatlinin 5682 Sayılı Yasanın 35. maddesinde belirtilen üzerinde pasaportu bulunduğu halde Bakanlar Kurulunca tayin olunan mahallerden başka yerden Türkiye’ye girme eylemi nedeniyle;
   a) 5682 Sayılı Yasanın 35. maddesi gereğince bir ay hafif hapis cezası ile cezalandırlasına,
   b) Bir ay hapis cezasının 5252 S.Yasanın 7/1-2 maddeleri ve TCK-52. maddesi uyarınca idari para cezasına dönüştürülmesi suretiyle  kabahatlinin, takdiren 20 TL x 30 gün hesabı ile  NETİCETEN 600 TL İDARİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
   2- Kabahatlinin verilen cezayı kesinleşmeden ve kanun yoluna başvurmadan önce ödemesi halinde 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 17/6 maddesi uyarınca 3/4 'ünün TAHSİLİNE,
   3- Kararın bir suretinin FAİLE TEBLİĞİNE,
   4- 5326 sayılı yasanın 17/3 maddesi uyarınca kararın kesinleşmesini müteakip 6183 Sayılı Yasa hükümlerine göre tahsil edilmek ve tahsil edildiğinde bildirilmek üzere kararın Hopa Mal Müdürlüğüne gönderilmesine,
Kararın tebliğ edildiği tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ...... Sulh Ceza    Mahkemesine 5326 Sayılı Yasanın 27. maddesi gereğince başvuru yolu açık olmak üzere, 5326 Sayılı Yasanın 23 ve devamı maddeleri gereğince karar verildi. (tarih)


ÖRNEK-7 İDARİ YAPTIRIM KARARI PASAPORT KANUNUA  33. MADDESİ

KABAHATA DAİR EVRAKI İNCELENDİ


   Yukarıda açık kimliği ve açık adresi yazılı şahsın, pasaportu olmaksızın illegal yollardan Türkiye sınırlarını terkettiği, böylece  5682 Sayılı Yasanın 33. maddesine muhalefet ettiği alınan beyanlar ile kabahat evrakı kapsamından anlaşılmıştır.
   5682 Sayılı Yasanın 33. maddesi "Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını pasaportsuz veya pasaport yerine kaim olacak bir vesikayı hamil olmaksızın terkeden veya buna teşebbüs eden kimseler hakkında 500 Liraya kadar hafif para veya 3 aya kadar hafif hapis cezası verilir veya her iki ceza birlikte hükmolunur." hükmünü içermektedir. 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren, 5349 Sayılı Yasa ile değişik 5252 S.Y.'nın 7. maddesi ile hafif hapis cezaları ve hafif para cezaları idari para cezasına dönüştürülmüştür. Aynı maddenin ikinci fıkrası ile "hafif hapis cezası" ile "hafif para cezası"nın seçimlik olarak veya birlikte öngörüldüğü hallerde, idari para cezası yaptırımının belirlenmesinde "hafif hapis cezası" esas alınacağı belirtilmiştir. Yine aynı maddenin birinci fıkrasında adli para cezasının hesaplanmasında TCK- 52. maddesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
   Bu durum karşısında aşağıdaki şekilde  karar vermek gerekmiştir.
   Karar:
   1- Yukarıda açık kimlik bilgileri yer alan kabahatlinin  pasaportsuz Türkiye sınırlarını terketme eylemi nedeniyle, 5682 Sayılı Yasanın 33/1. maddesi ile TCK-52/1-2 maddesi gereğince takdiren alt sınırdan 20 TL x 5 gün hesabı ile  NETİCETEN 100 TL İDARİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
   2- Kabahatlinin verilen cezayı kesinleşmeden ve kanun yoluna başvurmadan önce ödemesi halinde 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 17/6 maddesi uyarınca 3/4 'ünün TAHSİLİNE,
   3- Kararın bir suretinin FAİLE TEBLİĞİNE,
   4- 5326 sayılı yasanın 17/3 maddesi uyarınca kararın kesinleşmesini müteakip 6183 Sayılı Yasa hükümlerine göre tahsil edilmek ve tahsil edildiğinde bildirilmek üzere kararın Hopa Mal Müdürlüğüne gönderilmesine,
   Kararın tebliğ edildiği tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde .......Sulh Ceza Mahkemesine 5326 Sayılı Yasanın 27. maddesi gereğince başvuru yolu açık olmak üzere, 5326 Sayılı Yasanın 23 ve devamı maddeleri gereğince karar verildi.


(ÇEK İDARİ YAPTIRIM KARARI)

 

KABAHAT DEFTERİ NO :

KARAR NUMARASI :

DAVACI : K.H.

İHBAR EDEN :

ŞÜPHELİ : ikamet eder.

SUÇ : Hamiline Çek Defteri Yaprağını Kullanmadan Hamiline Çek Düzenlemek

SUÇ TARİHİ :

 

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ

.. numaralı hesabından, … çek numaralı, ... TL bedelli, … keşide tarihli çekin şüpheli tarafından Hamiline Çek Defteri Yaprağı Kullanmadan Keşide edildiğinin, ….bank A.Ş Şubesinin çek fotokopisinin de bulunduğu … tarihli ihbar yazısından anlaşıldığı,

5941 Sayılı Yasanın 6273 Sayılı Yasanın 5. maddesi ile değişik 7/9. maddesinde;

"5941 Sayılı Kanunun 7. maddesinin 9. fıkrasında yer alan 1 yıla kadar hapis ibaresi "Cumhuriyet Savcısı tarafından üç yüz Türk Lirasından üç bin Türk Lirasına kadar İdari Para Cezası ile cezalandırılır." şeklinde değiştirilmiştir." hükmüne yer vermek suretiyle Hamiline Çek Düzenlemek Suçunu kabahat olarak düzenlendiği;

Şüphelinin 5941 Sayılı Yasanın 6273 Sayılı Yasanın 5. maddesi ile değişik 7/9. maddesinde ifade olunan kabahati işlediği sabit olmakla aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

KARAR       :

…. Şubesinin …. numaralı hesabından, …. çek numaralı, … TL bedelli, … keşide tarihli çeki Hamiline Çek Defteri Yaprağı Kullanmadan keşide etmesi sebebiyle 5941 Sayılı Yasanın 6273 Sayılı Yasanın 5. maddesi ile değişik 7/9. maddesi gereğince;

Şüpheli ….takdiren 300 TL İdari Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Kararın şüpheli ….tebliğine,

Dair ilgilisi tarafından 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz hakkı bulunmak üzere karar verildi.

DUYURULAR
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam103
Toplam Ziyaret542643