• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

ADALET BAKANLIĞINCA İNGİLİZCE EĞİTİM PROJESİ HAZIRLANMIŞTIR

Adalet Bakanlığınca Hakim Savcılara yönelik olarak yabancı dil eğitim projesi kapsamında 30 kişilik proje yapılmıştır. Çalışmanın kapsamının genişletilerek Adalet Personelini de kapsaması beklenmektedir. Duyuru hakkında bilgi şu şekildedir                                                     ADALET

BAKANLIĞINDAN

 1.  “Türk Yargısının Adli ve İdari Kapasitesinin Güçlendirilmesi Amacıyla Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının Yabancı Dil ve Lisans Üstü Eğitimi Projesi” kapsamında Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak 2019-2020 eğitim döneminde otuz (30) kişi için İngilizce dilinde eğitim programı düzenlenmesi planlanmaktadır.
 2.  Söz konusu dil eğitimine katılmaya hak kazananlar, yazılı yarışma sınavı ve mülâkat olmak üzere iki aşamada belirlenecektir.
 3.  Yazılı yarışma sınavına katılacak olan adayların; Proje Yürütme Kurulu tarafından alman 02/01/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı karar uyarınca son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
 1.  35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

 2.  İngilizce dil düzeyinin tespiti bakımından; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az elli (50) (bu puan dâhil) puan aldığını gösterir veya ÖSYM Başkanlığı tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan ancak yurtdışında yüksek öğrenim yapmaya yeterli olmayan başka bir belgeye sahip olmak.

 3.  Kınama veya daha ağır bir disiplin cezası almamış bulunmak.

  ç) Daha önce yurt dışında dil eğitimi veya yüksek lisans öğrenimi görmemiş olmak.

 4.  Görev yapılan yerdeki iş ve kadro durumu, böyle bir görevlendirmeye müsait olmak.

 5.  Daha önce yurt dışında altı (6) ay ve daha fazla süreyle meslek içi eğitim, staj ya da araştırma amacıyla görevlendirilmemiş bulunmak.

 1.  İngilizce dil düzeyinin tespiti bakımından dil yeterlilik belgelerinin, son başvuru tarihi itibarıyla geriye dönük olmak üzere on (10) yıllık süre içinde alınmış olması gereklidir. Ayrıca, Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından alman puanlar ile International English Language Testing System (IELTS) sınavından alman genel toplamda 6,5 ve üzeri olan puanlar kabul edilmeyecektir.

 2.  Adaylar başvurularını, 21.01.2019 tarihi mesai bitimine kadar ekte yer alan başvuru formu (Ek-1) ile birlikte doğrudan Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Uyum Bürosuna şahsen veya abgm@adalet.gov.tr ve abll3866@adalet.gov.tr adreslerine e-posta yoluyla yapacaklardır. E-posta ile başvuru yapan adayların, başvurularına ilişkin evrakı ivedilikle Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Uyum Bürosuna posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

 3.  Anayasa Mahkemesinde görev yapanlar Anayasa Mahkemesi Başkamnm; Yargıtay ve Danıştay’da görev yapanlar ilgisine göre bağlı bulundukları daire başkanlarınm veya Yargıtay ya da Danıştay Genel Sekreterinin; Uyuşmazlık Mahkemesinde görev yapanlar Uyuşmazlık Mahkemesi Başkamnm; Hâkimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) görev yapanlar ilgisine göre HSK Genel Sekreteri veya Teftiş Kurulu Başkamnm; Bakanlık merkez teşkilatında görev yapanlar birim amirlerinin; diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar bağlı bulundukları birim amirlerinin uygun görüşleri ile başvuracaklardır.

 4.  Başvuruda bulunan adayların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Proje Yürütme Kurulu tarafından incelenecek ve yazılı sınava katılmaya hak kazanıp kazanmadıkları, 25.01.2019 tarihine kadar Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün www.uhdigm.adalet.gov.tr internet adresinden ilân edilecektir. En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere en fazla 500 aday yazılı yarışma sınavına kabul edilecektir. Yazılı yarışma sınavının yeri, tarihi, saati ve ücretine ilişkin bilgiler adayların elektronik posta adreslerine veya cep telefonlarına mesaj olarak gönderilecek olup, sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

 5.  Yazılı yarışma sınavı, İngilizce dil bilgisi sorularından oluşacaktır ve iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacaktır. Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kontenjanın (30) iki katı fazlası olan doksan (90) aday (90’inci aday ile aynı puanı alan adaylar da dahil) mülakata çağrılacaktır.57 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
DUYURULAR
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret399989