page contents
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

K.CBS (K)-KAÇAKÇILIK SUÇU KEŞİF TUTANAĞI ÖRNEĞİ

 

 


                     .......................tarihinde .........'dan yurdumuza giriş yapmak üzere gelen .................. plakalı araç  sürücüsü ...................Gümrük idaresince  araçta Türkiye’ye girmesi yasak türden eşya ve madde bulunup bulunmadığı konusunda yazılı beyana davet edilmiştir. Sürücü ...................aracında yasak eşya ve madde bulunmadığını sözlü ve yazılı olarak beyan etmesinden sonra yapılan aramada araçta ............ ve ............. kaçak olarak yurdumuza sokulmak istendiği tespit edilmiştir. Savcılığımıza bildirilmesi üzerine suçta kullanılan araç ile ilgili olarak 31.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5607 Sayılı Yasanın 10/2 delaletiyle 13/1-a maddesi kapsamında kalıp kalmadığının tespiti amacıyla  bilirkişi........ refakate alınarak ............... tarihinde saat ............... sıralarında Cumhuriyet Savcısı ., Z.Katibi . ve Teknik bilirkişi.ve şoför . ile birlikte ...........mevkiiine gelinildi......... Kaçak istibarat narkotik muhafaza memuru ............. ve şüpheli . ve şüpheli vekili olduğunu söyleyen Av..........’ın hazır olduğu görüldü,

G:D:

             1.Teknik bilirkişi olarak işin ehli ........... mühendisi .........’ün bilirkişi olarak atanmasına,

            2.Gümrük Muhafaza memuru ................‘nın tanık olarak dinlenmesine karar verilip tefhimle açık keşfe devam olundu.

Teknik Bilirkişi nin kimlik tespitine geçildi.

Teknik Bilirkişi ....................................................................... oturur. .............. mühendisi olarak çalışır,bilirkişiliğe engel hali,usulen yemini yaptırıldı, yapacağı iş anlatıldı,

Şüpheli ...................... huzura alındı kimlik tespitine geçildi

Şüpheli ...................... : ......... adresinde oturur.Evli .........çocuklu, Şoför, aylık geliri, ............Dolar, beyanına göre sabıkasız. ............... vatandaşı,

Şüphelinin yeterince Türkçe bilmediği anlaşıldı. Kendisine tercüman olarak atandı.

Tercüman................................................. nüfusuna kayıtlı olup,halen halen aynı yerde oturur.Engel hali yok.usulen yemini yaptırıldı.Yapacağı işi anlatıldı.

Şüpheliye tercüman vasıtasıyla isnat edilen suç ve CMK.147 ve devamı maddelerindeki yasal hakları hatırlatıldı.anlatıldı. Müdafi seçme bulunduğu, müdafi tayin edilecek durumda değil ise, baro tarafından tayin edilecek bir müdafi tayin edileceği ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, isterse müdafiinin soruşturmayı geciktirmemek kaydı ile vekaletname aranmaksızın ifadede hazır bulunacağı açıklamada bulunmama hakkının olduğu,yakınlarından istediğine yakalandığını duyurabilecek, isnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğunu, şüpheden kurtulması için somut delillerinin toplanmasını talep edebileceği, kendisine tekrar açıklanarak hatırlatıldı,

Şüpheli tercüman vasıtasıyla müdafii huzurundaki beyanında: üzerime atılı suçu ve CMUK.147’teki yasal haklarımı anladım, Müdafiim hazırdır, savunmamı müdafiim huzurunda kendim yapacağım, süre istemiyorum. Dedi. şüphelinin savunma ve delillerinin tespitine geçildi.

Şüpheli tercüman vasıtasıyla müdafii huzurundaki savunmasında;.......................................................................................... dedi.

Şüpheli müdafiinden soruldu: ...................................................... dedi.

Şüpheliye 5607 sayılı yasanın 5. maddesi gereğince etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediği hususu soruldu

Şüpheli beyanında; ...........................................................dedi.

TANIK: ....... :........................................... olarak görev yapar.engel hali yok usulen yemin ihtaratı yaptırıldı.

Tanıklığa CMK.45 maddesi gereğince engel hali yok,tanığa CMK.53 maddesi uyarınca yapacağı görevin önemi anlatıldı,CMK.54 maddesi gereğince yemin ihtaratı yaptırıldı.CMK.55 maddesi gereğince yemin biçimi söylendi.Tanık:Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim dedi,tanığa CMK.61 maddesi gereğince tazminat ve yol gideri isteyip istemediği soruldu:Tanık:Herhangi bir tazminat istemiyorum dedi.

Tanıktan olay hakkındaki bilgi ve görgüsü soruldu:............................................ dedi.

Tanığa............................... tarihli tutanak okundu. Soruldu: doğrudur altındaki imza bana aittir dedi.

Tanık ve şüpheli anlatımları doğrultusunda bilirkişi ile birlikte araç gezildi görüldü.

TEKNİK BİLİRKİŞİ BEYANINDA:...........................................dedi.

Yapılan keşfe diyeceğinin olup olmadığı soruldu.

Şüpheliye tercüman vasıtasıyla yapılan keşfe bir diyeceği soruldu: bir diyeceğim yoktur dedi.

Şüpheli müdafiinden soruldu;Aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz.Rapor sunulduktan sonra beyanda bulunacağız dedi.

Keşif mahallinde yapılacak başka bir işlem kalmadığından keşfe son verildi.

G.D

1-Sarf kararının adliye de yazılmasına ,

2-Bilirkişi .................................ün emek ve mesaisine karşı ....................... TL bilirkişi ücreti yazılmasına.

3-Tercüman bilirkişi ... ...nın emek ve mesaisine karşı ....................... TL bilirkişi ücreti yazılmasına.

4-31.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5607 Sayılı Yasanın 9/3 maddesi gereğince kaçak ......................el konulmasına, el konulan eşya ile ilgili olarak CMK 127/3 maddesi gereğince 24 saat içinde hakim onayına sunulmasına,

5-31.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5607 Sayılı Yasanın 10/2 maddesi gereğince suçta kullanılan taşıtın yabancı plakalı olması ve 13/1-a maddesinde belirtilen üzerinde gizli tertibat bulunması nedeniyle el konulan aracın alıkonulmasının istenmesine,

 

Dair iş bu keşif tutanağı hep birlikte imza altına alındı................ günü saat ..........
Üyelik Girişi
SON HABER